Slovenská asociácia rizikového manažmentu v roku 2018 vstupuje do trinásteho ročníka svojej existencie.  Počas uvedeného obdobia v rámci vzdelávacej činnosti sme usporiadali 20 seminárov, 165 prednášok a prezentácií, 5 medzinárodných konferencií a certifikovali 1980 účastníkov vzdelávacích seminárov.

V rámci legislatívnej rady vlády sme spracovali mnohé pripomienky k legislatívnym zmenám a napríklad v roku 2017 sme podali i hromadnú pripomienku, ktorú podporilo v priebehu 48 hodín 580 subjektov.

Všetky aktivity sme realizovali bez akejkoľvek reklamnej inzercie, politickej podpory.

Celú činnosť Slovenskej asociácie rizikového manažmentu vykonávame na báze dobrovoľnosti.
S pokorou, úctou a vďakou dodávam, že je to predovšetkým vďaka Vášmu záujmu o činnosť SARMu.

Dovoľte mi zaželať Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a šťastia v Novom roku 2018.“

Robert Poór

predseda predsedníctva Slovenskej asociácie rizikového manažmentu