Pozvánka NA KONFERENCIU SARM

 VYPREDANÉ k 31.10.2018

Slovenská asociácia rizikového manažmentu

 

Vzdelávacia ustanovizeň

organizuje konferenciu na tému:

 

Rizikový manažment v poisťovníctve

 

určenú pre rizikových manažérov, metodikov neživotného poistenia, upisovateľov rizika, likvidátorov poistných udalostí, sprostredkovateľov poistenia, finančných poradcov, manažérov správy majetku a širokú odbornú verejnosť.

Dátum:

7.11.2018 VYPREDANÉ k 31.10.2018

Čas:

08:30 – 16:30

Miesto:

Hotel Kaskády

Konferenčná sála Palas Aréna

Letecká 19
962 31 Sliač-Sielnica

 

 

Odborný garant: Ing. Robert Poór, PhD.

 

 

PROGRAM

 

Por. č.

Čas

Téma

Prednášajúci

1.

0900– 0915

Otvorenie a cieľ konferencie

R. Poór

Predseda predsedníctva SARM

2.

0915– 940

Význam rizikového manažmentu v poisťovníctve

Ing. T. Bôrik

3.

0940– 1000

Nebezpečenstvo, riziko, poistenie, škoda, možná škoda a maximálna škoda

Ing. Robert Poór, PhD.

Industrial Risk Consulting

 

1000– 1030

Prestávka - občerstvenie

 

4.

1030– 1100

Obhliadka rizika a jej prínos pre klienta a význam pre poisťovňu

Ing. Robert Poór, PhD.

Industrial Risk Consulting

5.

1100 – 1130

Význam hodnotenia rizík pre upisovateľa

Poisťovňa PREMIUM IC Ltd

6.

1130– 1200

Riziko a underwriting v spojení malých a stredných podnikateľov

Generali Poisťovňa, a.s.

Ing. Juraj Smrek

.

1200 – 1300

Prestávka - obed

 

7.

1330 – 1400

Skúsenosti s poisťovaním priemyselných rizík

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG

8.

1400 – 1430

Skúsenosti sprostredkovateľa poistenia pri poisťovaní priemyselných rizík

Zástupca zahraničného makléra

 

1430 – 1500

Prestávka - občerstvenie

 

9.

1500– 1530

Zaistenie priemyselných rizík

Ing. A. Sikorová

10.

1530 – 1600

Vystúpenia zahraničných poisťovní a zaisťovní

Zahraniční hostia

11.

1600 – 1630

Zhodnotenie a záver konferencie

Člen predsedníctva SARM

 

Prihláška na konferenciu SARM na stiahnutie

 

Poradie prednášajúcich určuje organizátor. Definitívna verzia bude spracovaná k 30.10.2018

 

Účastnícke poplatky:

pre členov SARM – fyzické osoby............................ 60,- EUR,

pre nečlenov SARM – fyzické osoby.......................140,- EUR,

v prípade ak bude účastníčky poplatok uhradený do 20.10.2018, bude účastnícky poplatok pre nečlenov SARM – fyzické osoby .... 110,- EUR.

 

SARM nie je plátcom DPH.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady spojené s prípravou a realizáciou konferencie, obed, občerstvenie a certifikát v elektronickej forme.

 

Obchodné podmienky:

 

Počet účastníkov je obmedzený na 70 účastníkov. Prednosť budú mať členovia SARM a účastníci, ktorí sa prihlásia skôr. Pri odhlásení v priebehu posledných 3 dní pred dátumom konania akcie alebo neúčasti bez predchádzajúceho odhlásenia účtujeme celý účastnícky poplatok. V prípade neúčasti je možné poslať náhradníka. SARM si vyhradzuje právo na prípadné zmeny programu.

 

Vašu účasť prosíme potvrdiť odoslaním záväznej prihlášky najneskôr do 1.11.2018 na e-mailovú adresu:

 

vzdelavanie(zavinac)isarm.sk

 

Slovenská asociácia rizikového manažmentu

Ing. Róbert Poór, PhD.

Považská 17

831 03 Bratislava

Slovenská republika

 

V prípade akceptácie prihlášky dostanete odpoveď na Vašu kontaktnú e-mailovú adresu. Následne prosíme o úhradu účastníckeho poplatku.

Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše IČOúhradu preveďte na číslo účtu SK2452000000000014638961

Daňový doklad o platbe Vám bude odovzdaný na seminári.

 

Zabezpečenie vašich osobných dát


Slovenská asociácia rizikového manažmentu dbá na bezpečnosť prijatých a uchovávaných osobných údajov. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované.

 

 

Ing. Róbert Poór, PhD. , v. r.

predseda SARM

 

Prihláška na konferenciu SARM na stiahnutie