SARM zorganizovala nasledovné odborné semináre:

Seminár

Názov seminára

Rok

1

Ochrana pred požiarmi

3.3.2006

2

Požiarno - deliace konštrukcie

6.4.2006

3

Stabilné hasiace zariadenia

6.6.2006

4

Stanovenie PML

1.2.2007

5

Prepätie a škody vzniknuté prepätím

12.3.2007

6

Reakcie materiálov na oheň

16.11.2007

7

Riziko požiaru elektrických zariadení a ich ochrana

2007

8

Riziko povodní a záplav

2008

9

Riziko a zodpovednosť I

2008

10

Reakcia stavebných materiálov na oheň

2008

11

Zodpovednosť za realizácie požiarnej konštrukcie

2008

12

Dotazník pre posúdenie rizika požiaru

29.5.2009

13

Riziko a zodpovednosť II

30.9.2009

14

Riziko požiaru

26.3.2010

15

Riziká pri preprave

19.1.2011

16

Riziko krádeže, Riziko a zodpovednosť

17.5.2011

17

Ochrana spotrebiteľa vo vzťahu k hodnoteniu rizík (SIBAF)

Environmentálna zodpovednosť (SIBAF)

2012

2012

18

Riziká „ALL RISK“ poistenia

27.6.2013

19

Riziká v poistení nehnuteľností - poistná hodnota, poistná suma, podpoistenie

7.5.2014

20

Riziko a zodpovednosť IV. 

23.06.2016