Slovenská asociácia rizikového manažmentu  ako spoluorganizátor  spoločne so SASP  pozýva svojich členov 

a priaznivcov odborného finančného vzdelávania pre sektor poistenia alebo zaistenia

na konferenciu SIBAF®2014,

ktorá sa uskutoční dňa  21.októbra 2014 v hoteli  NH GATE ONE v Bratislave

 

 

 

Zo zaujímavých tém  programu vyberáme:

 

  1. Michal Hazlinger (MŽP SR) - Čo je a čo nie je povodňou – povodeň, záplava, zátopa, búrkový príval, blesková povodeň, povodňové mapy
  2. Imrich Fekete (SKP)  - Aktuálne problémy PZP s osobitným zreteľom na náhradu nemajetkovej ujmy pozostalým z PZP
  3. Odborná spôsobilosť sprostredkovateľa poistenia/panelová diskusia  (za SARM vystúpi v diskusii predseda Róbert Poór)
  4. Michal Straka (SANAC) - Ako ekologicky, ekonomicky a efektívne odstrániť škodu v bytovom dome
  5. Pre vedúcich zamestnancov - Skúsenosti s realizáciou dohľadu (zo strany NBS a zo strany sprostredkovateľa)

(počet kreditov pre  OFV  SARM za účasť :  2)

  

Kompletný program: http://www.sasp.sk/sibaf/sibaf-2014/program/

Registrácia: http://www.sasp.sk/sibaf/sibaf-2014/registracia/   do 13.10.2014 za zvýhodnený poplatok