V Y P R E D A N É

 

Slovenská asociácia rizikového manažmentu  (SARM)

pozýva svojich členov a priaznivcov odborného finančného vzdelávania

pre sektor poistenia alebo zaistenia

na odborný seminár  RIZIKO a ZODPOVEDNOSŤ IV.,

ktorý sa uskutoční dňa  23. júna 2016 v Bratislave Hotel Barónka****.

Seminár  je určený pre poisťovacích maklérov,  finančných agentov pre sektor poistenia,

metodikov upisovania rizík  a likvidácie v neživotnom poistení a 

záujemcov o OFV pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č.  600/2009 Z.z.

Počet: hodín OFV : 6          Doba trvania seminára   09,00  - 16,30 hod.      Registrácia:  od 08,15- 8,50 hod.

Odborný stupeň OFV: vyšší / najvyšší.

Prednášajúci  / obsah  prednášok:

JUDr. Milan Třebeška,

člen SAK a ČAK, člen Predsedníctva České společnosti pro dopravní právo, predseda sekcie silniční dopravy

 

Zodpovednosť za škodu dopravcu v zmysle CMR vs. VPP

Posudzovanie úmyslu a nedbanlivosti

Aktuálne  dôležité judikáty z CMR

Krytie ušlého zisku v zodpovednosti za škodu dopravcu

 

MUDr. Norbert Moravanský PhD.

hlavný konzultant znaleckej organizácie v odbore Zdravotníctvo a farmácia, CEO forensic.sk

doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD.

hlavný konzultant pre medicínske právo, CEO forensic.sk

 

Medicínske riziko; medicínsky omyl; chyba pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti: „šedé zóny nemocníc“; sú dostatočné poistné sumy pre krytie profesijnej zodpovednosti za škody?

Úloha sprostredkovateľa poistenia, možné nové horizonty.

Význam znaleckého dokazovania v medicíne; ustálenie výšky škody; aplikácia Zákona č. 437/2004 Z.z. Konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Modelové situácie zo znaleckej praxe v odbore Zdravotníctvo a farmácia.

 

JUDr. Martin Krendl

Senior Lawyer, Attorney at Law, www.dtlegal.sk

 

Platobný rozkaz a jeho využitie nielen v oblasti poisťovníctva, Nový občiansky sporový poriadok od 1.júla 2016

 

Ing. Igor Raab,

Manažér rozvoja poistenia pre malé a stredné podniky,  www.union.sk

 

Zodpovednosť  za škodu  správcu v bytovom dome po novele 246 /2015 Z.z.

(Poistiteľné) riziká pri výkone činnosti správcu  bytového domu a čo znamená komplexné (profesijné) poistenie  zodpovednosti správcu. Prípadové štúdie škôd.

 

 

Cena seminára / Poplatky :

Prihláška a úhrada do 20.06.2016 (vrátane)  125 euro s DPH / osobu,   pre 2 a viac  prihlásených účastníkov  z jednej spoločnosti  110 EURO s DPH / osobu

(Prihláška) Úhrada po 21.06.2016   150 euro s DPH /  každú osobu.

 

SARM bankové spojenie :

OTP banka Slovensko,a.s.

IBAN: SK24 5200 0000 0000 1463 8961

Variabilný symbol pre firmy a SZČO: IČO

Variabilný symbol pre FO:  mobil.tel. číslo v tvare 09XX XXXXXX

 

ON LINE ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR - neaktívna, vypredané

Podmienky registrácie / obchodné podmienky sú súčasťou online prihlášky.

 

Bezplatné parkovanie v okolí hotela zabezpečené cca 50 miest.

Hotel Barónka, Mudrochova 2, 835 27 Bratislava - RAČA

Účastníci seminára majú zabezpečené v účastníckom  poplatku občerstvenie.

Špeciálne požiadavky na stravu uveďte v POZNÁMKE v online registrácii.

 

 

Kontakt:

Oliver Borko

člen Predsedníctva SARM

mobil: + 421 903 659 267

mail: vzdelavanie ( @ ) isarm.sk

 

Slovenská asociácia rizikového manažmentu

Považská 17

831 03 Bratislava 3

www.isarm.sk

SARM je vzdelávacia ustanovizeň OFV  pre sektor poistenia a zaistenia.