Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

Vážení podporovatelia hromadnej pripomienky,

 

ďakujeme Vám za vašu podporu  hromadnej pripomienky k novele zákona č.

186/2009 Z.z, ktorú ste  za 4 dni od 06. do 10. júla 2017  podporili 548 hlasmi.

Pravdepodobne ide o prvú   hromadnú pripomienku  v slovenskej histórii

finančného trhu.

 

O ďalších krokoch  s MFSR a konaniach vás budeme informovať  na našom webe alebo e-mailom.

 

Róbert Poór

Tibor Bôrik

Oliver Borko

Dušan Smoleňák

Radovan Figura

Michal Bučko

 

www.isarm.sk

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=924170

všetko  o novele 186/2009  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/463